banner1120
banner1029
03 Temmuz 2015 Cuma 18:28
565 Okunma
ASANSÖRE KİMLİK NUMARASI GELİYOR
Denizli'de olduğu gibi Türkiye genelinde de 431 Bin, asansöre kimlik numarası verileceği uygulama ile asansörlere ilişkin veriler bundan böyle anlık olarak bakanlık tarafından takip edilebilecek. değerlendirmede bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp “Uygulamanın asansör kazalarını önlemede çok büyük katkısı olacak” ifadesini kullandı.
Asansör Eylem Planı´nın en önemli hedeflerinden biri olan her asansöre tek bir kimlik numarası verilmesi uygulaması hayata geçiyor. Yönetmelikle yurt genelinde yaklaşık 431 bin asansörün bakım ve yıllık kontrol faaliyetlerinin nasıl yapılacağına ilişkin önemli düzenlemeler getirildiğini vurgulayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp haber ekibimize yaptığı değerlendirmede “Asansör Eylem Planı çerçevesinde duyurulan ve yönetmeliğin hazırlanması sırasında çalışmaları tamamlanarak hizmete alınan veri tabanı ile periyodik kontrol faaliyetini yapmakla yetkilendirilen muayene kuruluşlarının kontrolünü yaptığı asansörlere ilişkin veriler, artık anlık olarak Bakanlık takip edebilecek “ ifadesini kullandı.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 
Gökalp sözlerinin devamında ‘Asansör işletme bakım ve periyodik bakım yönetmeliği´24 Haziran Çarşamba günü itibariyle resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, “Sadece bu yönetmelik, teknik bakım personeline sahip olması gereken maddesi 18 ay sonra yürürlüğe girecek. Diğer hususlar 24 Haziran Çarşamba günü itibariyle yürürlüğe girmiş durumdadır. Yönetmelikle, asansörün bakım, periyodik kontrol esasları yeniden düzenlendi. Bakımcı firmalara, belediyelere ve bina sorumlularına da yeni sorumluluklar yüklendi. Dolayısıyla buradaki ana amaç; vatandaşlarımızın asansörlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde kullanmalarını sağlamak bakımından önem arz ediyor” değerlendirmesinde bulundu…
Türkiye genelinde 430 bin asansör, Kayseri´de ise 10 bin asansör kullanıldığını belirten Gökalp, “Kazaların asgariye indirilmesi ve can ve mal güvenliğini sağlanması bakımından Bakanlığımız tarafından yeni düzenlemeler getirildi. Bunlar en önemlilerinden biri de her asansöre bundan sonra tek bir kimlik belgesi numarası verilecektir. Ulusal adres veri tabanı esas alınmak suretiyle düzenlenecek ‘asansör kimlik numaraları´ bina numaralarıyla aynı olacaktır. Bir binada iki asansör varsa iki ayrı numara alacaktır. Dolayısıyla her asansörün farklı bir numarası olacaktır. Bundan amaç da asansörlerin bakım, onarımları yapılabilecek, kimlik kontrolleri ve asansöre nasıl müdahaleler edildi hususunda Bakanlığımız bir merkezde kontrol etmiş olacaktır. Türkiye genelinde bakım ve onarımda belli bir standart sağlanmış olacaktır” diye konuştu.
GÜVENİLİR BİR ŞEKİLDE KULLANMALARI´ ESAS ALINIYOR
Sözlerinin sonunda yeni yönetmenliğin bina görevlerine ve yönetici sorumlularına ciddi sorumluluklar getirdiğini belirten Gökalp, “Bina sorumlusu, kat malikleri, ya da bina yönetimi verilen şirket de ‘asansörün güvenilir bir şekilde kullanmaları´ esas alınıyor. Ayda mutlaka bakım yaptırılması ve yıl da bir kez daha periyodik bakımın yapılması bina sorumlularına verildi. Bina sorumluları bu bakımı yaptırdıktan sonra defterlerinde raporlarında bunu muhafaza etmek durumdalar. Yönetmenlikte yapılan bir diğer önemli konu ise etiketlenmeler de ‘yeşil-mavi-kırmızı-sarı´ daha önceden 3 etiket iliştiriliyordu. Yeşil etiket, asansörün güvenilir olduğunu ve kusursuz olarak kullanabileceğini göstermektedir. Mavi etiket ise asansörün hafif kusurlu olduğu anlamı ortaya çıkıyor. Mavi etikette bir sonraki periyodik bakımına kadar kontrolünü yaptırılması gerekiyor. Sarı etikette ise kusurlu olduğu anlamına geliyor ve 60 gün içerisinde bina görevlisi tarafından güvenilir hale getirmesi gerekiyor. Kırmızı etiket de de, kullanımına bina sorumlusu tarafından müsaade edilmemesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın kırmızı etiketli asansörü kullanmamaları ve can ve mal güvenilir açısından önemlidir. Bina yönetici tarafından 30 gün içerisinde bakımı yapılması gerekiyor eğer asansör kullanılmaya devam ediyorsa bina yöneticileri sorumlu olacaktır. Vatandaşlarımızın özellikle kırmızı etiketli asansörleri kullanmamaları can ve mal güvenilirliği açısından önemlidir” şeklinde konuştu.
 "Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği" 24.06.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelikle, asansörlerin bakım ve periyodik kontrol esasları yeniden düzenlendi. Belediyelere ve İl Özel İdarelerine, hizmete sunulacak asansörlerin tescil işlemlerini gerçekleştirmekle ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapma ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırma sorumlulukları verildi. Söz konusu idareler ayrıca, güvenlik için gerekli hallerde asansörleri hizmet dışı bırakabilecek.
Yaklaşık 431 bin asansör kapsamda
Yönetmelikle ülkedeki yaklaşık 431 bin asansörün bakım ve yıllık kontrol faaliyetlerinin nasıl yapılacağına ilişkin önemli düzenlemeler getirildi.
Asansör Eylem Planı çerçevesinde duyurulan ve yönetmeliğin hazırlanması sırasında çalışmaları tamamlanarak hizmete alınan veri tabanı ile periyodik kontrol faaliyetini yapmakla yetkilendirilen muayene kuruluşlarının kontrolünü yaptığı asansörlere ilişkin veriler, artık anlık olarak Bakanlık tarafından takip edilebilecek. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen tüm muayene kuruluşları için entegrasyonu zorunlu kılınan veri tabanı, Bakanlığın bir muayene kuruluşunun hangi asansörü, hangi kriterler gözeterek, ne şekilde muayene ettiğini takip etmesine imkan sağlayacak.Böylece periyodik kontrol hizmetlerinin, ülkenin her yerinde aynı standartta verilmesi hedefleniyor.
Her asansöre tek bir kimlik numarası
Asansör Eylem Planı'nın en önemli hedeflerinden biri olan her asansörün tek bir kimlik numarasına sahip olması ve tüm işlemlerin bu numara üzerinden takip edilmesi uygulaması da yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte hayata geçirilecek. Ulusal Adres Veri Tabanı kayıtları esas alınarak düzenlenecek asansör kimlik numaraları, bina numaraları ile aynı olacağından, asansörün bulunduğu bina ile eşleştirmesi kolaylıkla yapılacak ve asansördeki bakım, onarım, revizyon ve periyodik kontrol gibi her türlü işlem, ayrıntılarıyla elektronik ortamda izlenebilecek.
Bina sorumlusunun yükümlülükleri
Yaşanan kaza ve problemleri en aza indirmek amacıyla asansörlerin aylık bakımları ile yıllık periyodik kontrollerinin uygun şekilde yaptırılması, bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi ve engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılması bina yöneticilerinin sorumluluğunda olacak.Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletecek ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini alacak.
Periyodik kontrol ücretlerine standart
Yönetmelikle, yıllık periyodik kontrol faaliyetini yürüten muayene kuruluşlarının yetki ve sorumlukları yeniden belirlendi.
Bugüne kadar belediyeler ile muayene kuruluşları tarafından tespit edilen periyodik kontrol ücretlerinin alt ve üst sınırları, artık ilgili komisyon kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenecek ve çıkarılacak bir tebliğ ile kamuoyuna ilan edilecek.
Kırmızı etiketli asansörler kullanılamayacak
Periyodik kontrol sonuçları "kusursuz", "hafif kusurlu", "kusurlu" ve "güvensiz" olmak üzere dört grupta değerlendirilecek.
"Kusursuz" olarak tanımlanan asansörler yeşil, "hafif kusurlu" olarak tanımlanan asansörler mavi, "kusurlu" olarak tanımlanan asansörler sarı, "güvensiz" olarak tanımlanan asansörler ise ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan "A tipi" muayene kuruluşu tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi ile işaretlenecek.
Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilecek.
 Hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından mavi renkli bilgi etiketi iliştirilecek.
 Kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından sarı renkli bilgi etiketi iliştirilecek.
 Güvensiz olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilecek.
 Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmeyecek. Bu asansörün en fazla otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanacak. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılacak takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilecek.  Güvensiz olarak tanımlanan asansörün en fazla otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmeden çalıştırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesul tutulacak.
 Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla altmış gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanacak. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılacak takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.


haberdenizli.com

Son Güncelleme: 03.07.2015 18:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.