AHİYAD'dan Muhasebe Semineri

AHİYAD tarafından dün (Cuma) Ahi Sinan Pansiyonu Toplantı salonunda MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR SEMİNERİ gerçekleştirildi.

GÜNCEL 31.12.2011, 09:24
AHİYAD'dan Muhasebe Semineri
banner1665

AHİYAD'ın organize ettiği eminere Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilimdalı Başkanı Doç. Dr. Ersan ÖZ ile İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi Teftiş Kurulu'ndan Vergi Müfettişi Kemal AKMAZ konuşmacı olarak yer aldılar. Seminere çok sayıda Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir dinleyici olarak katıldı.

Katılımcılara önemli teorik ve pratik bilgiler verdiler. Normal hesap dönemi olarak da addedilen bir takvim yılının son ayı bilindiği üzere dönem sonu işlemleri açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle katılımcılara Seminerde, kasa, banka hesapları ve menkul kıymetlerin değerlemeleri, alacak-borçların değerlemesi ve reeskont uygulamaları, geçici aktif ve pasif hesapların değerlemesi, vergi mevzuatında dönemsellik esasları, sabit kıymetlerin değerlemesi ve amortisman, stokların değerlemesi, kanunen kabul edilmeyen giderler, bağış ve yardımlar, özkaynak hareketleri, istisna kazançlar, kontrol edilen yabancı kurum kazancı, örtülü sermaye uygulamaları ve transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ana başlıkları altında sunumlar yapılarak bilgiler verildi.

Ayrıca Doç. Dr. Ersan ÖZ, güncel vergi mevzuatına ve 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Kanunu'na ilişkin konuları eleştirel tarzda yorumlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda önemli olan tarihleri de belirten AKMAZ, “1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm şirketler artık finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) göre hazırlamak zorunda olacaklardır. Ancak TMS’ye göre mali tabloların Karşılaştırmalı olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu sebeple 31.12.2013 tarihi itibariyle hazırlanacak mali tablolar 31.12.2012 tarihli mali tablolar ile karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. Ayrıca 2013 yılı muhasebe açılış Kaydı TMS’ye uygun yapılması da diğer bir zorunluluktur. Bu sebeple ilgili tüm kesimler 1 Ocak 2012 tarihine kadar TMS’nın uygulamasına yönelik hazırlıklarını tamamlamarı yararlı olacaktır” dedi.
 
Bilindiği gibi Dönem sonu işlemleri; belli bir tarih itibariyle işletmelerin mali tablolarını hazırlamak ve bu mali tablolarda yer alacak bilgilerin gerçekliği ve doğruluğunu sağlamaya yönelik olarak yapılan işlemlerdir.

İşletmelerin mali tablolarıyla değişik kesim ilgilenmektedir. Başta Devlet olmak üzere, ortaklar kredi kuruluşları, çalışanlar, sendikalar, yatırımcılar vs. işletmelerin mali tablolarıyla ilgilenirler. Ayrıca söz konusu işlemler vergi kanunlarını, SPK, Türk Ticaret Kanunu gibi birçok kanunu da ilgilendiren bir çalışma olduğundan çok kapsamlı ve bir o kadar da karmaşıktır.  TTK veya SPK mevzuatına göre yapılacak değerlemeler "Ticari Bilanço" ve "Ticari Kar-Zarar Tablosu" oluşturmaya yönelik iken Vergi Kanunlarına göre yapılacak mali karın tespitine yöneliktir

Yapılan seminerde
1. Muhasebe içi envantere dahil işlemleri;
- Geçici mizan düzenlemesi,
- Henüz tahakkuk ettirilmiş gelir ve giderlerin kayda alınması,
- Sayım sonuçlarının değerlendirilmesi,
- Maliyet tespitleri,
- Mizandaki hesaplarla karşılaştırmak ve farklara ilişkin düzeltme kayıtlarının yapılması,
- Karşılık, amortisman, reeskont ve yeniden değerleme işlemlerinin muhasebe kaydı,
- Gelir ve gider hesaplarının dönem kar ve zarar hesabına aktarılması,
- Vergi karşılıklarının ayrılması,
- Kesin mizanın düzenlenmesidir.
2. Beyannamelerin hazırlanması
3. Mali tabloların hazırlanması
4. Yeni Türk Ticaret Kanunu
Hakkında bilgiler

Kaynak: haberdenizli.com
Yorumlar (0)