Vergi Borcu Olanlar Dikkat!

Maliye Bakanlığı 48. madde kapsamındaki borçların taksitini 24 aydan 36 aya çıkardı.

EKONOMİ 02.05.2014, 09:54 02.05.2014, 10:03
Vergi Borcu Olanlar Dikkat!
Maliye Bakanlığı 48. madde kapsamındaki borçların taksitini 24 aydan 36 aya çıkardı.
Çeşitli sebeplerle ekonomik güçlüğe girerek, devlete olan vergi yükümlülüklerini yerine getiremeyen mükellefl ere yönelik uygulanan ödeme kolaylığı ve taksitlendirme işlemlerinin bazı koşulları, Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan bir iç genelge ile mükellef lehine değiştirildi.
Maliye Bakanlığı bir süre önce yayınladığı bir iç genelge ile mali yönden zor durumda bulunan borçlu mükellefl erin Amme Alacakları Hakkında Kanun'un 48'inci maddesi kapsamında, borçlarının taksite bağlanmasına ilişkin esaslara açıklık getirdi. Borçların taksitlendirilmesine ilişkin süre 24 aydan 36 aya çıkarılırken, vergi dairelerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi tutarları yüzde 50 oranında artırıldı.
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun'un 48'inci maddesi, borcun zamanında ödenmesi veya haciz yapılması halinde zor duruma düşeceği tespit edilen mükellefl erin borçlarının 36 aya kadar taksitlendirilebileceğini öngörüyor.
Madde uyarınca tecil işlemine tabi tutulacak borcun 50 bin liraya kadar olan kısmı için teminat şartı aranmıyor, borcun 50 bin lirayı aşan kısmı için ise borç tutarının yarısı kadar teminat isteniyor. Madde Bakanlar Kurulu'na bu tutarı on katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirme yetkisi de veriyor.
Önceki uygulamada taksit 24 ay ile sınırlıydı
Bir mükellefin zor durumda olduğuna ilişkin tespit ise varlıkların borçlara bölünmesiyle bulunacak likidite oranına göre yapılıyor. Tecil ve taksitlendirme uygulamasından, likidite oranı 1'in altında olan mükellefler yararlanabiliyor. 6183 sayılı yasanın 48'inci maddesi borçların 36 aya kadar taksitlendirilebileceğini hükme bağlarken, Maliye Bakanlığı bugüne kadar taksit sayısını 24 ay ile sınırlı tutuyordu. Yeni yayınlanan iç genelge ile 24 aylık sınırlama 36 aya yükseltildi.
Taksitlendirme yetkisi tutarları yüzde 50 artırıldı
Genelge ile vergi dairesi başkanlıkları, defterdarlıklar, vergi dairesi müdürlüklerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi tutarları da yüzde 50 oranında artırıldı.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın yetkisinde olan tutar 2 milyon liradan 3 milyon liraya yükseltildi.
Vergi dairelerinin yetkisinde olan tutarlar ilden ile değişiyor
Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları için bu tutar 1.5 milyon liradan 2 milyon 250 bin liraya çıkarıldı.
Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya Vergi Dairesi Başkanlıklarının yetki sınırları 1 milyon liradan 1.5 milyon liraya, diğer vergi dairesi başkanlıklarının sınırları da 750 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkarıldı. 
Kaynak: haberdenizli.com
Yorumlar (0)