Son Başvuru Tarihi 31 Temmuz Salı Günü

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abdullah Mersin, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren 7143 sayılı ‘Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2018 Salı günü olduğunu, belirtti.

EKONOMİ 27.07.2018, 10:32 27.07.2018, 12:58
Son Başvuru Tarihi 31 Temmuz Salı Günü
banner1641

18 Mayıs tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 7143 Nolu yasada, vatandaşların son gün olan 31 Temmuz 2018 tarihini beklememeleri gerektiğini belirten Abdullah Mersin, "Kurumumuza borcu olan vatandaşlarımızın yapılandırmanın getirdiği avantajlardan mutlaka yararlanması gerekiyor. 7143 Sayılı Yasanın kapsamına giren boçları; Mart ayı ve öncesi dönemlere ait; 5510 sayılı yasanın 4/a, 4/b ve 4/c maddeleri kapsamındaki sigortalıların, Sigorta primleri, İşsizlik sigortası primi, İdari para cezaları, İş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar." şeklinde anlattı.

Mersin, "7143 sayılı yasa ile sağlanan avantajların ise, Asgari İşçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarı, 31.Mart 2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin kesinleşmiş idari para cezasının yarısı silinerek, kalan yarısı ile beraber idari para cezası gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılacak. 31 Temmuz 2018 tarihine kadar müracaat etmeleri şartıyla köy ve mahalle muhtarları ile BAĞ-KUR sigortalılarının daha önceki kanunlara göre durdurulmuş sigortalılık süreleri ile ilgili prim borç asıllarının Yİ-ÜFE ile güncellenmiş halini 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödeyebilecekler. Rücu’en tazminat alacakları ile yersiz ödenen aylık ve gelirlerin kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılabilececekler ve Emekli sigortalıların, esnaf veya şirket ortağı olarak faaliyet göstermelerinden doğan Sosyal Güvenlik Destek Primi borçları silinecek. Asılları ödenmiş alacakların, fer’ilerinin %40’ının ödenmesi halinde kalan %60’ı silinecek. Kanun kapsamından çıkmış işyerleri için 31 Aralık 2015 ve öncesine ait prim borç aslı 100-TL ve altındaki tutarlar ile bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı ile prim aslı tahsil edilmiş ancak gecikme zam ve cezası tutarı 200 TL ve altındaki Kurum alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek. Yapılandırma kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımı tarihinden sonra gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanmayacak. Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecek." dedi. 

Taksidin ilk Ödemesini Yaptığı Takdirde Borcu Yoktur Kağıdı Alabiliyor

Mersin, Yapılandırma kapsamında yapılacak ödemeler tutarında ise tatbik edilen hacizlerin kaldırılacağını, tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabileceğini; Borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağını, Taksitlendirmede ilk taksitin ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alınabileceğini,  Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma dışındaki borçlarının ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabileceğini, Yapılandırmanın bozulması halinde yararlanılan teşviklerin geriye yönelik iptal edilmeyeceğini söyledi. 

Borcun Tamamını Ödenerek İlişiksizlik ve Teminat iadesi Yazısı Verilecek

İnşaat ve İhale işlemleriyle ilgilide açıklamalarda bulunan Mersin, İhale ve İnşaat İşyerleri İçin, tüm borçların tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verileceğini, tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebileceğini, ifade etti.
 
Başvurudan yararlanabilmek için en geç 31 Temmuz 2018 tarihine kadar; başvuru yapılması gerekiyor, Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abdullah Mersin, İşverenler Prim ve ilgili borçları için E-bildirge kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve/veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne, gelip Primlerini kendi ödeyen Sigortalılar (4/a) Prim borçları için ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve/veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne veya  BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları Prim borçları için herhangi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne  BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları ihya borçları için Sigortalı dosyalarının olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini belirtti.

Abdullah Mersin Son olarakta, İl merkezindeki İl Müdürlüğü binası ile ilçelerimizde bulunan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerinin yapılandırma başvurusunun son tarihi olan 31 Temmuz 2018 tarihine kadar her gün (Cumartesi ve Pazar günleri de dahil) açık olacağını, Kurumumuza borcu bulunan tüm sigortalılarımız ve işverenlerimizin başvuruda bulunabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: haberdenizli.com
banner1640
Yorumlar (0)