Destek Programı Sona Erdi

Güney Ege Kalkınma Ajansı, Güney Ege Bölgesi’nde önemli araştırma, planlama, fizibilite gibi çalışmaların desteklendiği "Doğrudan Faaliyet Desteği” programı kapsamında 2015 yılında 18 projeye 1,5 milyon TL kaynak aktardı.

EKONOMİ 11.02.2016, 14:32 11.02.2016, 14:40
Destek Programı Sona Erdi
Program kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla’da olmak üzere; interaktif tanıtım sistemi oluşturulması, atıksu arıtma tesisi fizibilitesi, finansal okuryazarlığın artırılması, su ayak izi ve temiz su eylem planı, imalat sanayi envanteri, kentlerin ve ürünlerin markalaşması,kırsal kalkınma stratejisi, sürdürülebilir çevre, kümelenme analizi, atıkların geri kazanımı, melek yatırım, turizm yol haritası, pazarlama stratejisi gibi hususlarda projeler desteklendi.

18 proje içinde yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin “Su Ayak İzi ve Temiz Su Eylem Planı” projesi ile Muğla ilinin su uzun dönemli su ihtiyacının belirlenerek olası su sorunlarına çözümler getirilmesi ve gelecekte su kaynaklarının kullanımına ilişkin planlama çalışmaları yapıldı.  Proje kapsamında su ile ilgili tespitler yapılarak su alanlarının ve havzalarının korunması ile ilgili yapılması gerekenler, kaynakların durumu ve gelecekte bu kaynakların Muğla’ya yeterli olması için alınacak tedbirler, kayıp, kaçak suyun önlenmesi, su tüketiminin azaltılması ve su master planının hazırlanması yönünde adımlar atıldı. 

Denizli’de gerçekleştirilen projelerden birisi olan Pamukkale Teknokent’in Melek Yatırımcılar Güney Ege’de projesi ile Aydın, Denizli ve Muğla’daki potansiyel yatırımcıların, ‘melek yatırımcılık’ kavramı ile tanıştırılması, onların katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretimi üzerine çalışan girişimciler ile buluşturulması ve bölgenin sürdürülebilir rekabetçi bir yapıya kavuşması amaçlandı. 
Aydın’da gerçekleştirilen projelerden Didim İlçesi'nin daha fazla tanınması için Didim Ticaret Odası tarafından hazırlanan Didim İnteraktif Tanıtım Sistemi projesi Didim ilçesinin turizmde rekabetçilik düzeyini artırarak, Güney Ege Bölgesinin kalkınmasına ivme kazandıran, bölgenin turizmde interaktif tanıtımına katkı sağlayan stratejik eylemin başlatılması ve gerçekleştirilmesini sağladı. Proje kapsamında www.didimgezgini.com internet sitesi hazırlanarak tanıtımda yenilikçi uygulamalara yer verildi. 

GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata, bölgenin Doğrudan Faaliyet Desteği Programını en etkin kullanan bölgelerden birisi olduğunu söyledi. Alata, bölgedeki büyük hacimli yatırım kararlarının ve önemli uygulamaların doğru ve zamanında yapılmasına katkı sağlayan programın, Güney Ege’nin tarımdan tekstile, turizmden enerjiye, çevresel sorunlardan sosyal konulara kadar geniş bir alanda bilimsel veriler ışığında mevcut durumu ortaya koyduğunu söyledi. Ajansın bölge için nitelikli bilgi üretme misyonuna hizmet eden Doğrudan Faaliyet Desteği programının GEKA tarafından etkin bir araç olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi. Ancak daha nitelikli veriler ile doğru planlama yapılabileceğini vurgulayan Genel Sekreter, “ortaya konan raporlar gerek özel sektör yatırımları gerekse kamunun yapacağı yatırımlar ile diğer uygulamalar için çok iyi bir altlık niteliğindedir diye sözlerine devam etti.

Kamu kurumları ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvuru sahibi olabildiği Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 2016 yılında da Ajans tarafından uygulamaya konulacak. Bu kapsamda, uygun projelere 80 bin TL’ye kadar hibe desteği verilecek. Güney Ege Bölgesi’nin rekabetçilik düzeyini artıracak, bölgesel kalkınmaya hız kazandıracak, sürdürülebilir çevre ve altyapının geliştirilmesini sağlayacak kritik öneme haiz araştırma, planlama, fizibilite benzeri diğer faaliyetlerin desteklendiği program kapsamında 2011 yılından itibaren 88 projeye Ajans tarafından toplam 6 milyon 110 bin TL kaynak aktarıldı. GEKA, 2014 yılında 30 projeye 2,2 milyon TL tahsis ederken, 2015 yılı içinde ise 18 projeye 1,5 milyon TL kaynak aktardı.

Kaynak: haberdenizli.com
Yorumlar (0)