Eğitim-Bir-Sen, Yöneticileri İle Eğitimi Değerlendirdi

Eğitim-Bir-Sen Denizli Şubesi, Merkezefendi ve Pamukkale İlçelerinde görev yapan idarecilerin katılımı ile on gün süren istişare toplantıları düzenledi.

EĞİTİM 04.12.2019, 15:55
Eğitim-Bir-Sen, Yöneticileri İle Eğitimi Değerlendirdi

HABERDENİZLİ.COM

Eğitimde bir çok konunun ele alındığı toplantıda; idarecilik sistemi, öğretmen atama sistemi, eğitimde gelinen nokta ve eğitimin geleceğine dair konular üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, ortak gayelerinin eğitim olduğunu, herkesin üzerinde durduğu doğrularını ve yanlışlarını sorguladığı, yediden yetmişe bir şekilde toplumun tüm kesimini ilgilendiren eğitimi ve bu işin aktörleri olan eğitimcilerin sorunlarını ve geleceğini işin mutfağında olanlar olarak değerlendirdiklerini belirtti. 

Eğitime; eğitimin tüm paydaşları tarafından katkı sunulması gerekir, sadece eleştiren değil, aynı zamanda çözüm üretebilen, yol haritası çizebilen paydaşları ile daha başarılı bir noktaya gelebileceğine değinen Öselmiş, “eğitimde ideoloji olmaz, yapılan herşeye kendi pencerenden bakmak, kendi düşünce süzgecinden geçirmek, farklı kültür, değer ve yaşam tarzına kapıları kapatmak, bilimsel bir yaklaşımdan ziyade Türkiye’nin geçmişinden tanıdığımız tek tip insan yetiştirme gayesine hizmetten öteye geçemeyecektir. Onun için öz kültürümüzden ilham alan, medeniyet değerlerimizin izlerini taşıyan, şanlı tarihimizin ve geçmişimizin yansımasını içeren insan odaklı bir sistemi inşa etmek hepimizin orta gayesi olmalıdır. “ ifadelerini kullandı.

İstişare toplantıları ile Türkiye’nin değişim ve dönüşümünde sürece katkı sunmak; bilimsel veriye dayanan “Odak Analiz”, “Eğitime Bakış”, Yönetici Atama Modelleri”, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Modelleri”, “Öğretmenlik Meslek Kanunu” öneri ve raporları ile yol gösterici çalışmalar ile eğitimin en büyük paydaşı olarak katkı sunmaya çalıştıklarını belirten Öselmiş; çözüme kavuşması gereken önemli konular olduğunu ve bunlar için rapor, analiz ve öneriler hazırlayarak çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yöneticilik sisteminin yap boza döndüğüne değinen Öselmiş; “Liyakat ve adalet eksenli bir yöneticilik sistemi ile birlikte profesyonel bir yöneticilik sistemi de hayata geçirilmeli ve şuan görev yapan idarecilerin ikincil görev olarak üstlendiği yöneticilik modelinin, asıl görevlerinin yönetici olduğu bir sistemin oluşturulmasının bir gereklilik değil zorunluluk olduğunu” belirtti. 

Okul idarecilerinin veli ile karşı karşıya bırakıldığına da değinen Öselmiş; “bütçesi yok sorunu çok olan okulların “okul bazlı bütçeleme” sistemine geçirilerek, idarecilerin işinin büyük bölümünün okulu yönetecek finans kaynağı üretmekten ziyade, eğitimin ve öğrencilerin geleceği, başarısı ve en iyi şekilde yetiştirilmelerini sağlayacak konulara eğilebilecekleri sistemin hayata geçirilmesinin gerekli olduğuna” değindi.

Eğitim camiasının her gün bir şiddet olayı ile karşı karşıya kaldığını belirten Öselmiş; “eğitimciyi koruyacak, itibarını kollayacak, işi geleceğe insan yetiştirmek olan eğitimcileri insanca bir çalışma hayatı sunacak bir Meslek Kanunu’nun söylemden çıkartılarak  öncelikli olarak ele alınması gereken konuların başında geldiğini belirterek, “öğretmene sahip çıkamaz, değişimi ve dönüşümü birlikte yapacağınız eğitimciyi önemsemez, onurunu koruyamaz iseniz  2023 Vizyonu gerçekliğe ve başarıya ulaşamayacaktır.” Dedi.

3600 ek gösterge sözünün üzerinden iki öğretmenler günü geçtiğine değinen Öselmiş; unvan sınırlaması yapılmadan tüm eğitim çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmeli ve artık bu söz, dünün söyleminden bugünün gerçekliğine kavuşması gerektiğini belirtti.
 

Yorumlar (0)