banner1029
03 Ocak 2017 Salı 12:14
9637 Okunma
Şu ana kadar Denizli kamuoyunun Caretta, deniz kaplumbağası çalışmalarıyla adını sık sık duyduğu Prof. Dr. Yakup Kaska, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) rektörlüğüne aday olduğunu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde yaptığı açıklamayla ilan etti.

Bilimsel çalışmalarını deniz kaplumbağaları üzerine yürüttüğünü belirten, Prof. Dr. Yakup Kaska, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 45 makalesi, 93’ü uluslararası ve 78’i ulusal olmak üzere toplam 171 bildirisi bulunduğunu, ayrıca 11 kitap yazdığını belirtti. Bilimsel çalışmalarının uluslararası literatürde Bin 250'nin üzerinde atıf aldığını belirten Kaska, “Şimdiye kadar 12’si üniversitelerin araştırma fonları, 5’i TÜBİTAK, 17’si Bakanlıklar, 4’ü AB fonları ve beşi uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş toplam 43 bilimsel araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldım.” Dedi. 

2007 yılında Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı araştırma projesi teşvik ödülü aldığını belirten Kaska, “Halen iki uluslararası projede görev yapmaktayım. Üniversite, Bakanlıklar ve Yerel Yönetimleri bir araya getirerek Türkiye’nin ilk Deniz Kaplumbağa Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER)’i kurduk. Halen bu merkezin müdürlüğünü yürütmekteyim. Ayrıca ilki 2007 yılında Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu diğeri 2015 yılında 35. Uluslararası Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu olmak üzere iki sempozyumda başkanlık görevi yaptım. Türkiye’de ilk kez düzenlenen 35. Uluslararası Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu toplam 80 ülkeden yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla gerçekleşmiş, bu dönemde Dünya Deniz Kaplumbağaları Birliği Başkanlığı görevini de yürüttüm. Bu sırada dünyada ilk kez uygulanan bir yöntem ile bir deniz kaplumbağasına 3D yazıcıda üretilen protez çene takan ekibin başkanlığını yaptım. Halen Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, Deniz Kaplumbağaları Uzmanlar Grubunun [International Union For Conservation Nature (IUCN) Marine Turtle Specialist Group-MTSG] Akdeniz’den sorumluBaşkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım.” Dedi.Çalışma alanıyla ilgili konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı nezdinde oluşturulan Bilim Komisyonlarında görev yapmakta olduğunu belirten Prof. Dr. Yakup Kaska, Pamukkale Üniversitesi’ne 20 projeyle aday olduğunu açıkladı. PAMUKKALE ÜNİVERSTESİ VE DENİZLİ İÇİN 20 TEMEL PROJE
İnsan odaklı rekabetçi bir yönetim anlayışı ile eğitim ve araştırma kültürü tesis edilmesini ve Pamukkal Üniversitesi’ni ileriye taşıyacağını düşündüğü proje ve faaliyetleri maddeler halinde şu şekilde açıkladı: 
1.    Üniversitemiz bünyesindeki herkesin katılımının sağlandığı, kısa ve uzun vadede öncelikli projelerin üretildiği eğitim, sağlık,araştırmave sosyal faaliyetler alt çalışma grupları oluşturularakbütüncül yönetim anlayışını yerleştirmek. Böylelikle üniversitenin öz denetim mekanizmasını oluşturmak.

2.    Disiplinler arası faaliyetler BAP tarafından öncelikli desteklenecektir. BAP kapsamında desteklenen disiplinler arası projelerin bölgemize katkı sağlaması amacıyla proje çıktılarının yerel yönetici ve STK temsilcileriile paylaşılacağı periyodik toplantılar düzenlenecektir.

3.    Üniversite, Milli Eğitim, STK’lar, Yerel yöneticiler ve öğrencilerin kaynaşacağıher tür sosyal faaliyet ve idari toplantılar için katılımı kolaylaştırmak amacıyla Çarşamba ve Cuma günleri öğleden sonraları ders programı boş olacak şekilde programlama yapılacaktır. 

4.    Âtıl durumdaki araştırma laboratuvarları aktif hale getirilecek ve ileri araştırma ve yerel ihtiyaçları karşılayacak bir altyapı oluşturulacaktır. Bireysel sorumluluktaki laboratuvarlarda bulunacak sarf ve ihtiyaçların aylık sağlandığı bir alım sistemi oluşturulacaktır.

5.    Üniversitemize yakışır, 24 saat hizmet verecek bir merkezi kütüphane kurulacak ve burada öğrenciler için kısmi zamanlı çalışma imkânı yaratılacaktır,

6.    Öğrencilerin konaklama sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Üniversite Konaklama Ofisi kurulacaktır. Ofis tarafından şartları uygun bulunan veevlerinde odalarını kiraya vermek isteyen aileler ile öğrencilerin buluşacağı bir sistem oluşturulacaktır. 

7.    Ulusal ve uluslararası proje hazırlamaya yönelik destek ve proje gerçekleştirenlere teşvik sistemi geliştirilecektir. 

8.    Üniversite bünyesinde, İngilizce Yayın ve Proje Çevirisiile yayın kontrol hizmetlerini verecek personel istihdam edilecektir. Üniversitemizin yabancı dilde yayın, proje ve fonlardan yararlanma imkanı arttırılarak uluslararası rekabette üst sıralarda yer alan bir seviyeye gelmesi sağlanacaktır.

9.    Ulusal ve Uluslararası alanda bilimsel iş birliklerini artırmak için laboratuvar ve araştırma desteği sağlanacaktır. İş birliği kapsamında üniversitemize gelecekyabancı öğrenci ve akademisyenlerekonaklama imkânı sağlanacaktır.

10.    Bölgemizde öne çıkan enerji, çevre, kültür, tekstil, tarım ve hayvancılık alanlarında araştırmalara öncelik verilmesi teşvik edilecektir.

11.    Üniversitemizde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımına yönelik pilot uygulamalar başlatılacak, özel sektör ve bireysel tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak projeler üretilecektir.

12.    Hayvancılık Yetiştirme Merkezi oluşturularak, merkezde yürütülecek araştırmalarlabölgemiz için en yüksek verimlilikte büyükbaş ve küçük baş hayvan yetiştirilecektir.Bu merkezler aynı zamanda modern kurban kesim merkezleri olarak da hizmet vererek Üniversitemizeekonomik katkı sağlanacaktır.

13.    Yöremizde yetişen bitkilerimize sahip çıkarak bölgemize has bitkilerin üretim ve tanıtımının yapılması ile yöre halkının yetiştireceği tohum üretiminin ve satışının olacağı birimler oluşturulacaktır.

14.    Zengin bir tarihi geçmişe sahip olan Denizli yöresindekültürel birikim ve geleneksel üretim yöntemleri ile bölgemize mal olan ürünlerin korunması, canlandırılmasını sağlamak amacıyla kırsal alanlarda köy obası, organik tarım, ekoturizm projeleri geliştirilecektir. Yerel halkın bu projelerden faydalanabilmesi için çeşitli ulusal ve uluslararası fonlardan faydalanması sağlanacaktır. Bu projeler kapsamında üretilen ürünlerin satışının yapılacağı alanlar oluşturulacaktır. Yerel halk, öğrenci ve akademisyenlerin bu konuda vizyonunu genişletecek tematik geziler organize edilecektir.

15.    Denizli-Antalya-Muğla üçgeninde yer alan bölgemiz hem kültürel hem de biyolojik olarak oldukça zengindir. Ancak bu zenginliğimizi tanıtacak müzelerimiz yetersizdir. Hem biyolojik zenginliğimizi hem de kültürel zenginliğimizi sergileyecek Doğa ve Kültür Müzesi oluşturulması için yerel yönetimler ve diğer ilgili birimlerle işbirliği sağlanacaktır. Bu müzede yerel ürünler üretilecek ve sürdürülebilirlik sağlanacaktır. Ayrıca kültürümüzü aktarmak için yeni nesillerin üretim aşamalarına katılabileceği programlar hazırlanacaktır.

16.    Üniversite içinde Kreş, gündüz bakım Evi ve Etüd Merkezi oluşturulacaktır. Burada hem Üniversite Öğrencileri kısmi zamanlı olarak çalışma imkanı bularak ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlanacak hem de Üniversite Personelimizin çocuklarına hizmet verilecektir.

17.    Üniversite ve Sanayi arasında gerçek bir sinerji yaratmak amacıyla bir koordinasyon birimi oluşturularak, bu birim kapsamında üretime yönelik öğrenci, akademisyen ve istekli sanayicilerle aylık toplantılar yapılacak ve projeler üretilecektir.Ayın projeleri planlanarak bu toplantılarda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

18.    Üniversite Öğrencilerinden oluşan ve kısmi zamanlı olarak desteklenecek ekipler oluşturulacak ve hastaneye gelen yaşlılar ile ihtiyaç sahiplerine yönlendirme ve yardım hizmeti verilecektir. Hastaların hızlı ve doğru şekilde yönlendirilmesi sağlanarak hasta memnuniyeti arttırılacak ve Hastane işleyişi kolaylaştırılacaktır. 

19.    Bölgemizin termal ve doğal kaynaklarının zenginliği ile üniversitemiz Tıp Fakültesinin bilgi birikimi önemli bir sağlık turizmi potansiyeli oluşturmaktadır. Sağlık turizmine yönelik (yayla turizmi, termal turizm) faaliyetler planlanarak herkesin faydalanacağı merkezler oluşturulacak, böylece öğrenci, üniversite personeli ve halk kaynaşması sağlanacaktır.

20.    Üniversitemiz akademisyenleri ve ilimizde görev yapan öğretmenler, stajyer öğretmen ve öğretmen adayları bir araya getirilerek örnek model dersler ve iyi uygulamaların paylaşıldığı programlar yapılacaktır. Böylece görevine devam eden öğretmenlerin tecrübelerininveakademisyenlerin bilgi birikiminin stajyer öğretmen ve öğretmen adaylarıyla buluştuğu bir ortam oluşturulacaktır.


Kaska son olarak, “Yıllardır akademik çalışmalarımı gerçekleştirdiğim deniz kaplumbağalarının en önemli özelliği, doğdukları kumsallara bağlılıklarıdır. Bu yönümle ülkesine bağlı olan herkesi kucaklayacağımı ve Üniversitemiz için üreten herkese fırsat vereceğimi beyan ederim. 20 yılı aşkın süredir görev yaptığım Pamukkale Üniversitesindeki arkadaşlarım ve üniversitemizin paydaşlarıyla birlikte istişareye dayalı bir modelle bütüncül bir yönetim oluşturarak yukarıdaki projeleri hayata geçirecek ve Üniversitemizin şahlanması ve layık olduğu yere gelmesi için çalışacağım.” Dedi.

Prof. Dr. Yakup Kaska Kimdir
Denizli’nin Tavas İlçesinin Avdan Köyünde 1970 yılında doğdu. İlkokulun ardından Devlet Parasız Yatılılık sınavını kazanarak Ortaokul ve Liseyi sırasıyla Denizli-Yeşilköy Ortaokulunda ve Denizli Lisesinde tamamladı. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladıktan sonra 3 yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nda Biyoloji Öğretmenliği yaptı.Daha sonra yüksek lisans ve doktora çalışmaları için YÖK bursu kazanarak 1993 yılında Pamukkale Üniversitesi kadrosuna girdi.1998 yılında Doktorasını İngiltere’de tamamladıktan sonra Pamukkale Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Doçentlik unvanını 2005 yılında, Profesörlük unvanını 2011 yılında almış ve halen Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Prof. Dr. Yakup Kaska, "Neden Aday Oldum."
Yakup Kaska, "Denizli’nin en uzak köylerinden Tavas’ın Avdan köyünde İlkokulu okuyup, Devlet Parasız Yatılılık sınavını kazanarak Ortaokul ve Liseyi sırasıyla Denizli-Yeşilköy Ortaokulu ve Denizli Lisesinde tamamladım. Üniversiteyi bitirip, 3 yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nda Biyoloji Öğretmenliği yaptıktan sonra YÖK bursu kazanarak Lisansüstü eğitimimi İngiltere’de tamamladım.
Bunlar bana Türkiye Cumhuriyeti’nin sunduğu imkanlardı. Devletimin bu imkanları olmasaydı belki de şimdi köyümde sadece çiftçilik yapabilecektim. Bu nedenle, devletimin ve milletimin her daim hizmetindeyim. Memleket sevdalısı bir Denizlili olarak Pamukkale Üniversitesinde 1993 yılından bu yana çalışmaktayım. Devletimin bugüne kadarbana yaptığı yatırımı, Üniversiteme en üst düzeyde hizmet ederek geri ödemek ve bilimsel birikimimi başta Üniversitem olmak üzere bölgemize ve ülkemize aktarmak arzusundayım. Bu ülkenin her bireyinin, imkan verildiğinde başarıların en güzelini yakalayabileceğini göstermek veşimdiye kadar edindiğim deneyimleri aktarmak için de rektörlüğe aday olduğumu belirtmek isterim. Çözüm odaklı, pratik düşünen ve ekip çalışmasının önemine inanan bir akademisyenolarak bu göreviüstlenmek istememdeki diğer sebep de, edindiğim bilimsel birikim ile ulusal ve uluslararası 40’ın üzerinde proje tecrübemle Üniversitemizi layık olduğu yere çıkaracağıma olan inancımdır." dedi.
ÜniversitemiziEğitim ve Araştırmada rekabetçi ve iyiyi ödüllendiren, araştırmalarda yerel ihtiyaçları karşılayacak bir planlama yapan, yönetimde istişare kültürünü benimseyen, görevlendirmelerde liyakat ve adalete önem veren, öğrenci ve personelin mutluluğunu amaçlayan, yerelle bütünleşmiş uluslararası bir noktaya getirmek misyonumdur.

haberdenizli.com

Son Güncelleme: 03.01.2017 12:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.