22.04.2021, 18:00

DURMA YÜRÜ HAYDİ İLERİ: Pandemi Mücadelesinde İlk Sene …

İzmir’de gecekondu öğrencilerin ile birlikte başladı eğitim hayatım…

Hiç yüksünme olmadan kamu olanakları ile yol aldım….

Güzelyalı ortaokulu, İnönü Lisesi derken, aaa bi baktım üniversite çağındayım…

Sınav çetin, rakipler yaman, sorular zor hedefte tıp olunca,

Fahrettin Altay meydanından eve gidiş yolunda

İçimde her gün aynı marşı mırıldanır oldum….

Yürü bu yol şeref zafer yolu, karşında bekliyor seni tan yeri!…..

Dokuzeylül tıp mezuniyeti, mecburi hizmet bitimi, artık uzmanlık öğrencisiyim derken

Halk Sağlığı Uzmanlı olma şerefine eriştim…

İçimde tam siper aynı ezgi…

Yürü atıl devir karanlığı, durma yürü haydi ileri!…

Susmadı zihnim, yana yana akademisyen olmayı düşledim…

Varsın gel desin sana, yeşil gölgeli çamlar, ninni fısıldayan dereler, şen nameler gülen bir bahar!...

Ah mensubu olduğum şu halk sağlıkçılar yok mu? Hiç boş durmadılar...

Dört bir koldan Covıd-19 salgının devri senesinde, duruşu net, içeriği zengin bir rapor hazırladılar ve kamu oyuna saygı ile arz ettiler….

İşte kritik notlar;

 • Yapılan bilimsel incelemeler virüsün laboratuvar çıkışlı olmasının çok uzak olduğunu ortaya koymuştur.
 • Ülkemizde bildirimi yapılan vaka ve ölüm sayılarının gerçeği yansıtma sorunu hala devam etmektedir.
 • Topluma yönelik bilgilendirmeler “maske-mesafe-temizlik, havalandırma” olmalıdır.
 • Şu anda acil kullanım onayı olan 12 aşı bulunmaktadır.
 • Aşılama yoluyla kazanılacak bağışıklığın varyant virüslere karşı koruyucu olup olmadığı henüz belli değildir.
 • Bakanlığının standart tedavi rehberi güncellenmeli; tanı, izlem izolasyon ve temaslı takibinde standart uygulamaya geçilmelidir.
 • 1 Mart itibariyle “yerinde karar dönemi” başlamıştır. Umarız ki; test pozitiflik oranları, ölüm hızları, yatak ve yoğun bakım doluluk oranları, insidans artış ve azalış eğilimleri de dikkate alınır.
 • Okullardan kafelere toplumun tüm bileşenlerinin aynı anda açılmasının tartışmalıdır.
 • Dünya pandemi ile uğraşırken kronik hastalıkların olumsuz etkisi, erken tanı ve tedaviye erişim sorunları daha da belirginleşmiştir.
 • Küresel salgın tüm gruplar üzerinde benzer etkiyi göstermiş gibi gözükse; düşük gelirliler, göçmenler, yaşlılar, kadınlar, gençler ve engelliler, LGBT gibi gruplarda etkileri daha fazla olmuştur.
 • COVID-19’un meslek hastalığı olarak kabulü gibi en temel sorunlar önemini hala korumaktadır. 

Atam diyor, öğün çalış güven, durma yürü haydi ileri….(Devamı var)

Yorumlar (1)
Düşüncelerimin yazıya dökülmüş hali. Teşekkürler sevgili Dr. Nurhan. 3 hafta önce
Düşüncelerimin yazıya dökülmüş hali teşekkürler sevgili Dr Nurhan.