Toplantının açılış konuşmasında “Denizli’nin Geleceği Temiz Üretimde” adlı projeden bahseden
Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “2018 yılında başlayan ve başarıyla sürdürülen “Temiz Üretim Hareketi” kapsamında Denizli Sanayi Odası ile Güney Ege Kalkınma Ajansı, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı-Türkiye arasında bir işbirliği oluşturulmuştur. Bu işbirliğinin ürünü olarak ortaya çıkan projemiz T.C. Sanayi Bakanlığı’nın Üreten Şehirler Programı kapsamında desteklenmeye değer bulunarak 3 Milyon TL’lik bir hibeye hak kazanılmıştır.” dedi. 

Projenin startının verildiğini, Denizli Sanayi Odası (DSO) ve  TUBITAK-MAM arasında hazırlanacak fizibilite raporlarına istinaden sözleşme imzalandığını ifade eden Keçeci, “Sözleşmesi imzalanan Proje ile Denizli’de tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik olarak boya-terbiye alanında faaliyet gösteren 40 işletmeye enerji verimliliği, temiz üretim ve hammadde verimliliğini kapsayan kaynak verimliliği alanında danışmanlık verilip, yapılması planlanan yatırımlar için fizibilite raporları oluşturulacaktır. Bu fizibilite raporları ile firmalar ilerleyen aşamalarda açılacak programlara destek başvurusunda bulunabileceklerdir.” dedi.

Başkan Keçeci’nin ardından toplantıya moderatörlük yapan, DSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu ise kendi şirketinin de yer aldığı 5. meslek grubunda yer alan boya-terbiye tesislerine yönelik olarak enerji, su, kimyasal ve hammadde verimliliğinin işletmelerde uygulanabilir hale getirilmesiyle sürdürülebilir çevre ve maliyet etkinliğinin sağlanması, işletmelerin üretim proseslerinde daha verimli çalışmalarının sağlanmasını hedeflediklerini belirtti. Bu sayede ürettiğinin neredeyse tamamını ihraç eden Denizli’nin lokomotif sektörü olan tekstil ve hazır giyim sektöründe son üreticinin değişen koşul ve beklentilerine adapte olarak rekabetçi yapısının korunmasını ve Denizli’yi bir temiz üretim üssü haline getirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Toplu fotoFoto 2.Foto 1.