HABERDENİZLİ.COM

Meclis Başkanı Mehmet Tosunoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ve WWF Türkiye Tatlı Su Kıdemli Uzmanı Eren Atak tarafından Türkiye’nin karşı karşıya olduğu su krizi konusunda bilgilendirme yapıldı. WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Türkiye’de susuzluğun bireyler, iş dünyası ve karar vericiler için ortak bir risk olduğunun altını çizdi. Pasinli, “Şimdi suyumuz için seferberlik zamanı: doğada suyun doğduğu ve geçtiği doğal alanları koruyarak; tarımda sulama yöntemlerimizi iyileştirerek, acilen damla sulamaya geçerek; sanayide suyu kirletmeden, verimli kullanarak; temiz üretim yatırımlarını teşvik ederek; jeotermal enerji üretiminde açığa çıkan yüksek kimyasal ve ağır metal içeren atık suların geri basılması yerine yüzeysel su kaynaklarına bırakılmasının önüne geçerek; denetimlerde sıfır tolerans yaklaşımını benimseyerek; kentlerimizde dağıtım kayıplarını ve kaçakları önleyerek; evlerimizde her damlayı tasarruf ederek; tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek suyumuzu korumayı birlikte başarabiliriz” dedi.

Büyük Menderes Havzası’nda su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi için yürütülen çalışmalara değinen WWF-Türkiye Tatlı Su ve Sulak Alan Programı Kıdemli Uzmanı Eren Atak ise hedeflerinin havzada doğayı korurken suyun daha verimli kullanıldığı yöntemlere geçişi sağlamak olduğunu söyledi. Atak, “Yağmur suyu hasadından tarımda verimli sulama yöntemlerine, sanayide temiz üretim uygulamalarından, doğa koruma çalışmalarına kadar işbirliği ortaklarımızla birlikte attığımız adımlarla Türkiye’nin diğer akarsu havzalarına ilham verecek bir çabanın içindeyiz” dedi.

2018 yılından bu yana WWF Türkiye ile birlikte ortak bir proje yürüten Denizli Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, 2021 yılının ilk meclis toplantısında neden SU konusunu gündeme getirdiklerini şu sözlerle dile getirdi: “Türkiye bir kuraklık riski ile karşı karşıyayken SU’dan daha önemli bir konu olmadığı konusunda Yönetim Kurulumuzla hemfikir olduk. Bugün sadece üretimin değil hayatımızın en önemli öğesi olan suyla ilgili sürdürülebilirlik kapsamında 2021 yılında DSO olarak bir dizi faaliyetimiz olacak. Konuyla ilgili uluslararası fonlara da başvurularımız bulunuyor. Bu konuda en ufak bir katkımız olsa bile mutluluk duyacağız.” dedi.

Belediye başkanlarının da su kirliliği ve su verimliliği ile ilgili güncel çalışmalarını aktardığı toplantıda, kurumlar arası işbirliği ile Büyük Menderes Havzası’ndaki su probleminin çözümüne katkı koymak konusunda prensip kararı alındı.