Denizli'de Yanan Tarihi Okuldan Güzel Haber Geldi

Denizli Mimarlar Odası, 24 Mart’ta yanan Çal Gazi Okulunun eğitim kurumu olarak kullanılmasını istedi. Binada inceleme yapan mimarlar, binanın taşıyıcı kolonlarında herhangi bir hasarın meydana gelmediğine dikkat çekti.

ÇAL 09.04.2019, 00:52
Denizli'de Yanan Tarihi Okuldan Güzel Haber Geldi

HABERDENİZLİ.COM

Çal’da 1920’li yıllarda yapılan ve aralıksız olarak eğitim kurumu olarak hizmet veren Çal Gazi İlkokulu, 24 Mart’ta çıkan yangınla büyük zarar gördü. Binada restorasyon çalışması için yapılan ihalenin ardından çıkan yangınla ilgili Mimarlar Odası Denizli Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi KUDEB tarafından incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Mimarlar Odası Denizli Şubesinden yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, tarihi okulun eğitim yuvası olarak çalışmaya devam etmesi talep edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 1920’li yıllarda inşa edilen ve yığma taşıyıcı sisteme sahip olan Çal Gazi İlköğretim Okulu uzun süredir kullanılmamakta olup, eski eser olarak tescilli olan bu yapının yeniden kullanıma açılması için ısıtma sistemi eklenmesi işinin ihalesinin yapıldığı ve yüklenici firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra yangın olayının meydana geldiği tespit edilmiştir.

TAŞIYICI SİSTEM ZARAR GÖRMEMİŞ

Yapılan incelemelerde,taşıyıcı sistemi oluşturan ana gövde duvarların büyük bir çoğunluğunun yangından ciddi bir hasar almadan kurtulduğu tespit edilmiştir. Yığma yapılarda duvarlar taşıyıcı olduğu için duvarlardaki her türlü hasar doğrudan taşıyıcı sistemini ve yapının tümünü etkilemektedir. Binada yapılan incelemelerde yangından etkilenen bazı duvarlarda sıva tabakasını kaldırarak taşıyıcı duvarlarda çatlak oluşup oluşmadığı, malzemenin ve bağlayıcı harçların zarar görüp görmediği kontrol edilmiştir. İnceleme sırasında binanın ön giriş kapısının sağında ve solunda yer alan kısımların yangından aynı oranda etkilenmediği, ana girişin sol tarafında kalan bölümlerin göreceli olarak yangından daha fazla etkilendiği tespit edilmiştir.

Bütün bu değerlendirmeler, Çal Gazi İlköğretim Okulu’nda bulunan taşıyıcı duvarların bakım ve onarımları yapıldıktan sonra kullanılabileceğinin bir göstergesidir.Çal Gazi İlköğretim Okulu işlev değişikliği yapılmadan, mimari değeri, bellek değeri ve çevreye olan katkıları dikkate alınarakhızla onarılmalı veİlköğretim Okulu olarak kullanılmaya devam edilmelidir. Bu bina incelendiğinde, binanın işlev değişikliğini gerektirecek olan çevresel faktörler ve sosyokültürel değişimler ile özgün işlevini kaybetmiş olması söz konusu değildir. Çal Gazi İlköğretim Okulu’nun tekrar eğitime kazandırılması, toplumun geçmişiyle etkileşim kurmasını sağlayacak ve tarihi değerinin yeniden hayat bulmasınaolanak tanıyacaktır.

Bu çok değerli kültür mirasımızın yangından zarar görmesinde kusurlu olanların bir an önce yargı önünde hesap vereceklerine inandığımızı belirtir, ayrıca Çal Gazi İlköğretim Okulu’nun rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yeniden hazırlanarak Koruma Kurulu’na sunulması ve kurulun onayını takiben restorasyon çalışmalarının başlanması gerekliliğini ilgili kurumlara hatırlatır ve konu ile ilgili üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu bildiririz.”

Yorumlar (0)