CHP Pamukkale İlçe Başkanı Osman Tabu, Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Beltaş A.Ş.'nin yöneticileriyle ilgili bir şikâyet üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlattığını bildirdi. Tabu, yaptığı yazılı açıklamada savcılığa suç duyurusunda Beltaş’ın işletmesindeki park ve tesislerde, üçüncü şahıslarla şifahi olarak yapılan anlaşmalarla oyun araçlarıyla oyuncak kiralanması ve gıda satışı gibi işlerden elde edilen hasılatın, şirket kayıtlarına girmeksizin faaliyeti yapan bu şahıslarla yarı yarıya paylaşıldığı iddiasının yer aldığını belirtti.
İlçe Başkanı Tabu, “Beltaş A.Ş. tarafından parkta faaliyetine izin verilen elektronik oyun aletlerinin elektriğinin de parkın aydınlatılması için çekilen hatlardan kaçak olarak alındığı iddia edilmiştir. Şikayet dilekçesini takiben Adalet Parkı ve Recep Yazıcıoğlu Parkı'nda bir kısım oyun araçları kaldırılmış, kalanlar için de satılan jetonlar karşılığında hemen satış fişi verilmeye başlanmıştır. Herkesin bildiği gibi daha önceden hiçbir fiş yahut fatura verilmeden jeton satışı yapılmaktayken soruşturma sonrasında satış yerlerine yazarkasa konulmuş ve görevli Beltaş elemanlarınca, fiş vermeden satış yapılamayacağı belirtilmeye başlanmıştır.” dedi.

Soruşturma konusu iddiaların, kamuya ait kaynakların kullandırılmasından elde edilen hasılatın yine kamuya intikal etmesi ve kişilere haksız çıkar sağlanmasının önüne geçilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Osman Tabu, yetkililere şu soruları yöneltti: “İlçe belediyeleri kurulmuş olmasına karşın bölge parkı mahiyetinde olmayan bu park ve tesisler, neden hâlâ Beltaş işletmesindedir? Bu yerlerin ilçe belediyelerine devri neden yapılmamıştır? Beltaş idaresinde bulunan kamuya ait park ve tesislerde, üçüncü kişilerin üç dört yıldır devam eden ve ücret mukabili sunmakta olduğu hizmetlerle ilgili taraflar arasında önceden yapılmış sözleşmeler var mıdır? Kamuya ait park ve tesislerde üçüncü kişilerin ücret mukabili sunmakta olduğu hizmetlerden elde edilen hasılat, daha önceden satışların belgelendirilmediği da nazara alındığında ne şekilde muhasebeleştirilmiştir?”

Bu tarz faaliyetlerde ortalama kazancın yüksekliği de dikkate alındığında kamuya ait kaynağın üçüncü kişilerden hizmet alımı suretiyle yapılmasının verimlilik ilkesine uygunluğunun tahlil edilip edilmediğini de soran Tabu, “Beltaş’ın, bu faaliyetleri kendi temin edeceği araç gereçlerle sürdürmesinin önündeki engel nedir? Vatandaştan bu şekilde elde edilen toplam kaynak nedir? Bu paraların ne kadarı, hangi esaslara göre hizmet sağlayıcısı konumundaki üçüncü şahıslara ödenmiştir? Elde edilen paralar muhasebeleştirilmemişse ortaya çıkan kaynak, kime tahsis edilmiş ve nereye harcanmıştır?” diye konuştu.