BORÇLULARA BÜYÜK KOLAYLIK

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, vergi ve prim borcu olan mükelleflere büyük kolaylık sağlayacak olan tasarının TBMM’de kabul edilerek yasalaştığını ve Cumhurbaşkanının onayının ardından da resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

BORÇLULARA BÜYÜK KOLAYLIK

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, vergi ve prim borç yapılandırmasını içeren kanunun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek düzenlemenin detaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milletvekili Şahin Tin; “Bilindiği gibi TBMM’de yapılan görüşmeler neticesinde önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasını öngören Kanun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdi” dedi.
 
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILIYOR?
 

Kanun kapsamında birçok vergi ve prim borcunun yapılandırılacağını belirten Milletvekili Şahin Tin; “31 Mart 2017 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarını, 2017 yılına ilişkin olarak 31 Mart 2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarını, 31 Mart 2017 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarını, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asıl ve fer’i alacakları içeriyor” dedi.
 
GÜMRÜK VERGİLERİ DE YAPILANDIRILACAK
 
Yasa kapsamında gümrük vergilerinin da yapılandırılacağını ifade eden Milletvekili şahin Tin; “31 Mart 2017 tarihinden önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve Kanunun yayımı tarihi veya Kanunun ilgili düzenlemelerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan bazı alacaklar ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu kapsamına giren bandrol ücretleri, elektrik enerjisi payları, gecikme faizleri ve idari para cezaları da yeniden yapılandırılacak” dedi.
 
VADESİ VE BİR YILI GEÇMEYEN BORÇLAR DA BU KAPSAMDA
 
Milletvekili Şahin Tin, yasal şartları taşıyan ve vadesi bir yılı geçmeyen vergi borçlarının tecil edilebileceğini söyledi. Şahin Tin; “Bu düzenleme ile devlete ait olup Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve VUK kapsamına giren vergi, resim harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi/zammının, vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haciz olunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve maddede belirtilen diğer şartları taşımak koşuluyla, vadesi 1 yılı geçmemiş borçların Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunması sağlanacak” dedi.
 
BORÇLULARDA ARANAN ÖZELLİKLER
 
Borçlularda aranan özelliklere ilişkinde bilgiler aktaran Milletvekili Şahin Tin; “Borçluların bu kanundan faydalanabilmesi için, başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması, başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması, başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması, gerekiyor” dedi.
 
FAİZ ORANI DÜŞÜK OLACAK
 
Milletvekili Şahin Tin, düzenleme ile tecil edilecek gecikme zammının uygulanmakta olan faiz oranından daha düşük olacağına dikkat çekti. Şahin Tin; “Yapılan düzenleme ile tecil edilecek gecikme zammının, hâlihazırda uygulanan faiz oranından daha düşük olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanması hususunda Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor. Tecil talep edilecek borcun 500.000 Türk Lirası’nı aşmaması halinde teminat şartı aranmaz iken, bu tutarın üzerindeki alacaklar için gösterilmesi gereken zorunlu teminat tutarı 500.000 Türk Lirasını aşan kısmın % 25'i olacaktır. Tecil süresi, faiz oranları ile teminat tutarının belirlenme Bakanlar kurulunun yetkisinde olacak. Ayrıca tecil edilecek alacak türlerinin, taksit zamanlarının ve diğer şartların belirleme yetkisi de Maliye Bakanın da olacak” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2017, 18:03
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
banner1243